Wat dogge wy

De monteurs en keurmasters fan Semteq hawwe in soad ûnderfining mei it útfiere fan feilichheidsskeuringen, ûnderhâld en reparaasjes. Dû kinst hjirfoar by ús te rjochte mei al dyn materieel, fan elts merk. Wy binne in betrouber en deskundige partner om fluch akute problemen op te lossen lykas (elektroanyske) storingen, lekkaazjes of skea. Dat kin ek op lokaasje. Boppedat hâlde wy, as dat winske is, mei help fan ús automatisearre systeem dyn masjinepark up to date mei periodyk ûnderhâld en keuringen. 1 oansprekpunt foar flugge, betroubere en deskundige tsjinst foar dyn materieel. Sa foldochstû oan alle wetlike easken en bistû fersekere fan in goed ûnderholden masjinepark, mei minimale stilstân.

Semteq hat al foar jierren ûnderfining mei grutte en lytse projekten foar bedriuwen en oerheid.

Us referinsjes

semteq projecten
Zijlstra Verhuur
semteq projecten
Betateam
semteq projecten
Solar Systemen